keskiviikko 29. huhtikuuta 2009

Ja mikään ei ole enää niinkuin ennen

Laitoin tänään iTunesin syöttämään musiikin suoraan digitaalisena RME Fireface 800:n läpi ja sieltä balansoidulla linjalla (varta vasten teettämilläni kaapeleilla) suoraan Genelec 8020 pariin. Kuuntelen nyt ehkä parhaiten tuntemaani musiikkia, eli Led Zeppeliniä alusta; aivan uusin korvin.

Kuulin juuri ensimmäistä kertaa ikinä epämääräisiä studiomölinöitä Babe I'm Gonna Leave You:ssa. Pelottavaa, kuulostaa siltä, että herra Plantilta on dellattu jotain vähän huonompia vinkaisuja (tiedä häntä).

Tämä siis, vaikka kyseessä ovat mp3:t (joskin omatekemäni Lamella). Mikä, väitän rohkeasti, kuuluu lautasissa nyt tiettynä ylä-äänien pinkeytenä ja elottomuutena. Pitää verrata cd-levyyn jossain vaiheessa.

Tästä ei silti enää ole takaisin tulemista. Oikeasti.

Hifismi on kauhea sairaus.

tiistai 28. huhtikuuta 2009

Asevelvollisuuden tasa-arvosta

Tasa-arvoasia on taas esillä. Pravdan mukaan Kari Uotila, eduskunnan tasa-arvoasian neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtaja (huh), on todennut, että vain toista sukupuolta koskeva pakko (asevelvollisuus siis) on syrjivä ja lainvastainen. Artikkeli täällä.

Tasa-arvoministeri (huh huh) Stefan Wallin ei kuitenkaan saman lähteen mukaan halua puuttua nykyjärjestelmään, vaikkei "tietenkään kaikkien mielestä voi tuntua tasa-arvoiselta, jos jokin velvollisuus koskee vain toista sukupuolta". Reservin kapteeni Wallin pitää nykyjärjestelmää parhaimpana. Ja tietenkin, Wallin jatkaa:
Maan turvallisuus ja valtion menojen kattaminen eivät voi milloinkaan pohjautua vapaaehtoisuuteen. Valtio vaatii verojen maksua kaikilta ja asevelvollisuutta miehiltä.
Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen, toteaa ykskantaan, että maanpuolustus on tasa-arvoa tärkeämpää. Puolustusministeri Jyri Häkämies (Kotkan Häkämiesten klaanista) on sentään rehellisen poliittinen kannassaan:
En ole havainnut laajaa kannatusta tasa-arvonäkökulmalle, joten nykymallin pohjalta mennään.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha Korkeaoja "myöntää nykymallin epätasa-arvoiseksi, mutta muistuttaa, ettei sitä ole todettu perustuslain vastaiseksi." Niin, perustuslaissahan todetaan näin (seuraavat lainaukset Finlexistä):
127 §
Maanpuolustusvelvollisuus
Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.
Toisaalta:
6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
Kursiivi tämän kirjoittajan.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Seuraavassa pykälässä tosin todetaan poikkeusoloista, mutta ne ovat juuri niitä poikkeusoloja.

Tietenkin on myös syytä muistaa, että:
74 §
Perustuslainmukaisuuden valvonta
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
Ensinnäkin, näin lähtökohtaisesti, miksi meillä on perustuslaki, jos siinä viitataan erillisiin lakeihin. Eikö perustuslain tarkoitus ole olla muita lakeja määrittävä ylempi periaatteellinen julistus? Nykyisellään en näe "perustuslaillamme" olevan mitään oikeata merkitystä.

Toiseksi vastauksena herroille kansanedustajille; te ette nyt edistä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tässä asiassa. Ette todellakaan!

Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Henna Leppämäki kehoittaa samaisessa HS:n artikkelissa miehiä tarttumaan asiaan. Henna, ystäväni on menossa linnaan totaalikieltäytyjänä, niin että mitä ihmettä sitä pitää miehen tehdä tullakseen asiassa kuulluksi?

Ja ihmettelevät, miksi nuoret eivät äänestä. Ei ole ketään minun ääneni arvoista.

keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

Energiaa vihreässä yhteiskunnassa

Suomessa käydään taas tiukkaa vääntöä lisäydinvoimasta. Itsekin sain tulevan naapurikunnan asukkaana kotiini Fennovoiman kauniisti, hienolle paperille taitetun esitteen tavoitellusta uudesta ydinvoimalasta (sijoituspaikkojahan on kolme mahdollista, näistä yksi Ruotsinpyhtäällä, joka on yhdistymässä Pyhtään, Loviisan, Liljendalin ja jonkun muun kanssa, jolloin naapuriin jää Kotka). Ydinvoiman vastainen mantra on ollut minullakin esillä aiemmin. Kun kyseessä on maapallo, lienee vain luonnollista, että yksittäisen ihmisen on vaikea hahmottaa kokonaisuutta. Onhan se asiantuntijoillekin vaikeaa parhailla tutkimusmenetelmillä ja supertietokonemallinnuksillakin.

Nyt kun ympäristönsuojelullinen retoriikka on vallannut koko läntisen yhteiskunnan, (tällä tarkoitan sitä, että kaikessa pitää viitata ekologisuuteen riippumatta siitä, kuinka ekologista mikäkin asia makrotasolla sitten onkaan) on vaikeaa puhua energiakysymyksestä ilman voimakkaita tunteellisia haittatekijöitä. Harvalla meistä (ei ainakaan minulla) on kuitenkaan mitään oikeaa osaamista puhua energiataloudesta, sähköntuotannosta tai ydinvoimasta, mutta kaikilla on tarve ottaa tähänkin aiheeseen kantaa. European Physical Society on asiasta tätä mieltä. (Kiitos T.P. tästä linkistä!)

Toteavat muuten edellisessä mm. tämän:
Climate models are hardly validated over the period of interest and measurements contain large error bars. For example, the accuracy of global temperature measurements is not better than 1 °C, yet a change in global average temperature of 1 °C is significant.
En kyseenalaista mittaavia muutoksia maapallolla, siitä on ihan riittävästi dataa, haluan vain osoittaa, että tieteen tekemiseen liittyy lukuisia haasteita, ja siksi tieteeseen kuuluu myös huomattavaa väittelyä, joka yleensä jättää maallikot kylmäksi. Siksipä myös ne asiat, mitä fyysikot sanovat mm. ydinvoimasta kai tuntuvat monesta suuren luokan kusetukselta.

Vähän raflaavammin asian toteaa NYT:n ympäristökolumnisti John Tierney omassa TierneyLabin jutussaan: Use Energy, Get Rich and Save the Planet. Tierney viittaa tässä yhdysvaltalaisen ympäristöliikkeen kehitykseen, joka muuten tapahtui jotakuinkin samaan aikaan, eli 1960-luvun ympäristökriisin jälkimainingeissa. Tällöin muodostettiin se periaate, jonka mukaan Pentti Linkolakin on pyrkinyt irtautumaan modernista yhteiskunnasta:
Their equation was I=PAT, which means that environmental impact is equal to population multiplied by affluence multiplied by technology. Protecting the planet seemed to require fewer people, less wealth and simpler technology — the same sort of social transformation and energy revolution that will be advocated at many Earth Day rallies on Wednesday. (NYT 20.04.2009)
Toisin sanoen mitä enemmän meitä on, mitä enemmän me kulutamme ja mitä enemmän miellä on teknologiaa käytössämme, sitä suurempi on ekologinen jalanjälkemme.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, ettei ihan näin kuitenkaan ole asiain laita. Kun erinäisten ilmiöiden ympäristövaikutuksia on viimeaikoina tutkittu, on alettu havaita myös ympäristövaikutusten vähentymistä, kun varoja uuteen teknologiaan on käytettävissä. Ympäristöstä ja vapaasta markkinataloudesta tiedottava think tank PERC esittelee asiaa artikkelissaan: Environmental Kuznets Curves: A Review of Findings, Methods, and Policy Implications. Esimerkkinä todettakoon vanha ympäristönsuojelun klassikko, happosateet:
The early estimates showed that some important indicators of environmental quality such as the concentrations of sulfur dioxide and particulates in the air actually improved as incomes and levels of consumption went up. (Yandle et al. 2004 linkin mukaan)
Toisin sanoen ei voida luottaa lineaariseen malliin, joka suoraan selittää ekologisen vaikutuksemme planeetalla. Silti tarvitaan tietoista ja perusteltua yhteiskunnallista toimintaa muuttamaan ympäristöön suhtautumista. Tämän takia tarvitaan sitten vielä paljon tutkimusta erillisten vuorovaikutussuhteiden ja muuttujien keskinäisistä suhteista.

Yksi tällainen muuttuja on uudelleenmetsittyminen (reforestation), josta on tutkimusta julkaissut muiden ohella PNAS. Artikkeli: Returning forests analyzed with the forest identity toteaa mm.:
Recent assessments suggest that forest transitions of the kind experienced in Europe and the U.S. during recent centuries are now spreading to some other parts of the world. Deforestation does continue in about half of the 50 nations with most forest. However, 36% of the 50 increased forest area 44 % increased biomass. Without depopulation or impoverishment , increasing numbers of countries are now experiencing transitions in forest area and density. (Kauppi et al. 2006 linkin mukaan)
Lyhyesti siis: mitä suurempi elintaso, sitä vähemmän metsiä käytetään. Pahin vaihe on monissa Euroopan maissa jo jäänyt kauas 1800-luvulle.

PNAS:lta myös seuraava artikkeli: Dematerialization: Variety, caution, and persistence, josta lainaan varsin liberaalisti lukijoideni tietoon saattamisen takia koko lyhennelmän:
Dematerialization, represented by declining consumption per GDP of energy or of goods, offers some hope for rising environmental quality with development. The declining proportion of income spent on staples as affluence grows, which income elasticity <1.0 measures, makes dematerialization widespread. Further, as learning improves efficiency of resource use, the intensity of environmental impact per production of staples often declines. We observe that combinations of low income elasticity for staples and of learning by producers cause a variety of dematerializations and declining intensities of impact, from energy use and carbon emission to food consumption and fertilizer use, globally and in countries ranging from the United States and France to China, India, Brazil, and Indonesia. Because dematerialization and intensity of impact are ratios of parameters that may be variously defined and are sometimes difficult to estimate, their fluctuations must be interpreted cautiously. Nevertheless, substantial declining intensity of impact, and especially, dematerialization persisted between 1980 and 2006. (Ausubel and Waggoner 2008 linkin mukaan sekin)
Tutustukaa ihmeessä koko tekstiin (saatavilla tuolta sivulta pdf-muodossakin).

Selvästi populaarikäsitys ei suoraan vastaa tutkimuksen tilaa. Tämä onkin tieteentekijöiden suuri haaste; miten kertoa ajallaan ja selvästi ihmisille siitä, mitä ollaan tekemässä ja mihin tuloksiin ollaan näin päädytty. Ydinvoima on vain yksi niistä lukuisista asioista, joissa parempi tieto varmasti aikaansaisi merkityksellisempää keskustelua. Valitettavasti mediassakin on yhä seksikkäämpää kertoa eri tahojen välisestä konfliktista. Harkitsevat ja hiljaiset jäävät kohkaajien jalkoihin.

tiistai 21. huhtikuuta 2009

iBotnet: tietoturvariskit kasvavat

Turvallisuus OsX:ssä on harvinaisuuteen perustuva harha, johon tuudittautuminen saattaa ajan myötä käydä kalliiksi. Tämä juttu New York Timesista on kaikille käyttäjille ihan pakollinen:

Mac Security II: It's a Numbers Game.
Macs were more secure than Windows machines, but the tables have turned. Macs are safer than PCs because they aren’t targeted as much, but the latest versions of OS X are “inherently less secure than the latest versions of Windows,” says Rich Mogull, the Mac security expert who provided tips this week.

A few years ago, OS X had an edge in security, thanks to a Unix foundation that meant some serious sorts of malware (but not all) could be blocked by a request to enter a password before installation. However, current vulnerabilities and attack methods mean that effectively “all the Unix protections can be circumvented,” Mr. Mogull says.
Että silleen. Ja kun vielä ottaa huomioon seuraavan:

Mac Security III: The Rise of the Botnets.

Erityisen huomattavaa on tämä (samasta artikkelista):
According to the Symantec researchers, the botnet has some sophisticated capabilities that suggest the work of an experienced programmer who may have rented out his creation to someone else who actually used it for denial-of-service attacks, a common pattern seen in botnets formed from Windows PCs.

Attackers created the botnet by seeding BitTorrent and other file-sharing sites with pirated software that contained a Trojan Horse. Some 20,000 Mac users had downloaded bad copies of Apple’s iWork 09 by the time Intego, a security software company that sells products for Macs, publicized its findings in January. Intego found a second version of the Trojan Horse a few days later inside copies of Adobe Photoshop CS4 for Mac.
maksullinen Virus Bulletin tarkemmin asiasta.

Toivottavasti olonne ei enää ole liian turvallinen.

maanantai 20. huhtikuuta 2009

Silmät auki Eurooppa

En ehtinyt kunnolla perehtyä asiaan, joka on tavallaan pyörinyt jo vuodesta 2007 parlamentissa. Tässä nyt kuitenkin vähän linkkejä, tehkää omat johtopäätöksenne:

EU parlamentti äänestää ensi torstaina musiikiteollisuuden pitkään ja huolella lobbaamasta kopiosuojauksesta ja sen suoja-ajasta. Tämä ja lisää tästä http://www.openrightsgroup.org/

Myös.

Ranskassa äänestettiin taas alas "3 hutia ja ulos internetistä" lakiehdotus. Doctorow BoingBoingissa.

Tämä tietenkin liittyy ns. Telecoms Package -hässäkkään.

Asiasta jauhava kansalaisjärjestö on La quadrature de net.

Harkitsen kohta vakavasti mediasta irtautumista...

tiistai 14. huhtikuuta 2009

Metallia

Muttei tällä kertaa musiikin puolella:


Kävin lauantaina sovittamassa uusia hankintoja Albergan assassiinien kartanolla. Kuvassa näkyvistä osista nimittäin vain kypärä ja kaulus ovat omiani. Muut kuuluvat suurmestarillemme, joka on pistänyt pystyyn oman keskiaikaisen asekätkentäoperaationsa.

Kuvassa näkyvä täyspitkä rengaspanssari on aitoon keskiaikaiseen tyyliin tehty, eli rivetekniikalla valmistettu. Lisää tästä. Tämä kuva on vastaavasta haarniskasta.

Totesimme samalla, että noita muuten äärimmäisen autenttisia ja mukaviakin teräshanskoja, ei tulla käyttämään varsinaisissa kontaktitilanteissa, vaan ainoastaan näytösluonteisissa tapahtumissa. Pelkkä ajatus meikäläisen kokoisesta mörssäristä heiluttelemassa miekkaa tuollainen myttynen kourassaan kylmäsi sen verran huolella. ;)

Tullen kuitenkin pääsääntöisesti käyttämään vähän eri vaatetusta, mutta ehkä tuo rengaspanssarikin vielä päällä käy. Sen alle ei vaan valitettavasti mahdu viimeinen uusista hankinnoistani, eli tyylikäs nakkitakki, mustana tietenkin! Tämän päälle sitten olisi tarkoitus kasata lisää palahaarniskaa.

Ensimmäiset kenttätestit seuraavat jo tulevana viikonloppuna. Mikäli haluatte nähdä jotain hurjaa ja olette vapaalla tuelvana lauantaina (18.4.), etsiytykää Bodom-järvelle Pirttimäen ulkoilualueelle pällistelemään. Sankka joukko harrastajia kokoontuu yhteen harjoittelemaan ensi kesän koitoksia varten.

sunnuntai 5. huhtikuuta 2009

Tarinoita studiosta: Ismo Tahdin kuulumisia

Heipä hei,

Turhautumisen ja innostuksen vaihdellessa kuin bipolaariset liikennevalot Mannerheimintiellä päätin vähän taas kertoa studiopuolen kuulumisia.

FY Studiot ovat olleet talvilevolla, pois pakattuna odottamassa meren avautumista merihistorian päivien aiheuttamasta kohmasta. Eilen sain talon uudelleenjärjestelyn innoittamana laitettua myös studion roinia järjestykseen. Vein turhat laatikot vintille ja pakkasin musakamat siististi ja loogisesti lähelle, mutta silti jemmaan. Minut tuntevat arvaavatkin loput, mutta muille esimerkkinä todettakoon, että kaikki johdot ovat nyt pituuden mukaisessa järjestyksessä yhdessä muovilaatikossa, mikrofonit omassa hienossa keikkaboksissaan (Pearlin basaripedaalin kantolaatikko!) ja niin edelleen.

Studiokuulokkeet alkavat olla aivan lopussa, joten uusia hankintoja on taas tiedossa. Samalla odottelen uusia lähimonitoreja saapuvaksi (toivottavasti tapahtuu pääsiäisenä). Suurin testauskohde oli kuitenkin Rolandin rumpukoneaivon (TD-3) liittäminen I/O:hon ja sekvensseriin, jotta rumpujen äänitys nopeutuisi. Tämä taas ei tietenkään onnistunut. Nähtävästi Firefacen MIDI-ajureissa on jotain todella hämärää, sillä enhän ole saanut kiippareitakaan toimimaan sen kautta. En jaksanut tätä sen enempää alkaa selvittelemään, onhan nyt vapaapäivä, mutta edessä on siis mitä ihanin sessio kaikkien muusikoiden suosikkisoftan parissa.

Toinen (valitettava) havainto tuli "hra Tahdin" suhteen. Kun aloitin vähänkään isompien ja monipuolisempien rumpusettien työstämistä teho loppui alta aikayksikön. Näköjään 2 Gb:tä RAMia ei sitten riitä mihinkään. No tein tosin himmeitä tilamikityksiä ja Yrmytsin alustavan rumpusetin (supertiukkoine saundeineen). Superior Drummer on edelleen aivan sairaan hieno paketti. Jokaisen saundin saa säädettyä juuri eikä melkein, joten eikun tekniikkaa parantamaan. Näyttää kuitenkin siltä, että rumpuhässäkät ohjelmoidaan vastedeskin etukäteen ja bounssataan valmiiksi tehojen säästämiseksi.

Opettelin myös lauantai-iltana työstämään piano rollia (eli Logicin MIDI-editoria) ja homma alkaa skulata. Sain lyhyessä ajassa todella uskottavia puhallinosuuksia tehtyä yhteen biisiin, joten eikun säätämään. En vain tajua, miten teknoäijät innostuvat edelleen superkuppaisista konepörinöistä, kun yhtä helpolla ohjelmoi orkestraalikamaa väärinkäytettäväksi. Oh well...

Musanteko on kuitenkin edelleen kivaa, ja nyt kun elämä taas alkaa voittaa, on aika palata sen pariin. Katsotaan mitä kivaa sitä seuraavaksi studiosta pärähtää. Toukokuulle on jo sovittu bluessessiot hra S.J.:n kanssa!