tiistai 12. toukokuuta 2009

Kansalaisoikeusvähemmistö

Helsingin sanomien mukaan 81 % suomalaisista kannattaa edelleen miesten yleistä asevelvollisuutta, eli sitä, että tässä maassa jatketaan ihmisten eriarvoista kohtelua kromosomien perusteella.

HS:n artikkeli: Valtaosa suomalaisista hyväksyy asevelvollisuuden vain miehille

Katsotaan ensin vähän lukuja:

Kannattaa sukupuolten kesken epätasa-arvoista järjestelmää (eli onko oikein, että miehiä koskee mutta naisia ei):

Kaikki 81 %
Miehet 82 %
Naiset 80 %
15-24 v.t 77 %
25-34 v.t 81 %
35-49 v.t 80 %
50-64 v.t 79 %
65- v.t 90 %

Ei osaa sanoa

Kaikki 15 %
Miehet 13 %
Naiset 16 %
15-24 v.t 20 %
25-34 v.t 15 %
35-49 v.t 15 %
50-64 v.t 16 %
65- v.t 6 %

Vastustaa

Kaikki 4 %
Miehet 5 %
Naiset 3 %
15-24 v.t 4 %
25-34 v.t 4 %
35-49 v.t 4 %
50-64 v.t 5 %
65- v.t 3 %

Mitä tämä oikein sitten tarkoittaa. No tulisi suoraan mieleen muutamia asioita. Ensinnäkin on tuskin yllättävää, että 65+ vuotiaat ovat tiukimmin kiinni status quossa. Mielenkiintoisempaa on se, että 50-64, mihin myös suuret ikäluokat kuuluvat, tuo meille toisiksi tasa-arvotietoisimman ikäryhmän (huomatkaa myös korkein vastustusprosentti). Nuorin ryhmä, 15-24 -vuotiaat, on selvästi vielä epävarma asioista, joskaan vakaumuksellisia vastustajia ei keskiarvoa enemmän heidänkään joukoista nouse.

Miesten ja naisten väliset erot ovat vähäisiä, mutta huomiolle pantavaa on se, että naiset epäröivät yleisesti ottaen enemmän asiassa, ja että vastustajista selvästi suurempi osa on miehiä. Miehillehän, voisi olettaa, tämä on selvästi tärkeämpi kysymys, joskaan tässä kyselyssä asian henkilökohtaista merkitystä ja sen arvotusta ei ole tarkasteltu.

Poliittiseen kompassiin en ota kantaa, sillä en kannata mitään näistä puolueista, eikä meille "ei mikään edellisistä" -ihmisille oli omaa saraketta ainakaan vastauksissa.

Kyselyssä oli vertailtu myös nykyistä järjestelmää ja vapaa-ehtoista asepalvelusta, missä havaittiin yli neljänneksen kannattavan vapaa-ehtoista järjestelmää. Sanon suoraan, etten mitenkään ole pätevä arvioimaan näiden kysymysten maanpuolustuksellista merkityksellisyyttä, mutta samalla tämä ei ole joko/tai kysymys muutenkaan. On varmasti monenlaisia ratkaisuja, joista toiset tarvitsevat enemmän rahaa ja toiset enemmän kansainvälispoliittista pelisilmää. Joka tapauksessa perustan oman poliittisen näkemykseni sille periaatteelle, että olemme kaikki lähtökohtaisesti tasa-arvoisia ja yhteiskuntasopimuksen tulisi noudattaa tätä lähtökohtaa.

En tässä edes jaksa mennä niihin lukuisiin, mutta laajalti käsittääkseni tutkimatta jääneisiin rakenteellisiin tekijöihin, joita miesten ja naisten näin brutaalista erittelystä maassamme seuraa. Totean vain, että kunnioitan suuresti ystäväni päätöstä ryhtyä totaaliksi juuri näistä periaatteellisista syistä, joita valtaosa ihmisistä ei ymmärrä tai hyväksy ihmisarvoisen elämän lähtökohdaksi. No eipähän lopu blogista hönkä.

Ei kommentteja: